Īss apkopojums par mūsu sagaidītajiem rezultātiem no projekta skolām:

  1. Katrai projekta skolai būtu jāizmanto laiks līdz maija vidum, lai novadītu 2 – 3 nodarbības katrai klasei no projekta pamata materiāliem. Materiālus varat atrast, spiežot šeit.
  2. Ja iespējams, varat novadīt arī papildus nodarbības par dabas daudzveidību, kā arī padomāt par savām idejām interesantām aktivitātēm dabā. Citus papildmateriālus nodarbību idejām atradīsiet spiežot šeit.
  3. Papildus tam aicinām sagatavot dzīvotņu karti ap savu skolu. Sagatavojām prezentāciju par ātru kartnes pamatnes iegūšanu savas skolas teritorijai – tā apskatāma šeit. Veicot kartēšanu atzīmējiet dzīvotnes, kurās sastopamas daudzas augu un kukaiņu sugas (vismaz 10 sugas apmēram kvadrātmetrā), vidējs daudzums (4 -10 sugas). Vai mazs to daudzums (4 vai mazāk sugas), kā arī “nedzīvās zonas” (asfalts utt.). Varat karti papildināt ar papildus informāciju. Vēl nosūtīsim jums idejas bērnu iesaistīšanai kartēšanā.
  4. Līdz maija beigām padomājiet par veidiem, kā palielināt sugu daudzveidību noteiktās skolas pagalma daļās – piemēram, noteiktā laukumā pļaujiet zālāju tikai vienreiz gadā, ieviesiet kritušo koku kaudzītes kukaiņiem. Nestādiet ārzemju puķes un kultūraugus – tā vietā veiciniet vietējo augu augšanu, jo tie ir pazīstami un noderīgi citām sugām. Varbūt te var palīdzēt mūsu prezentācija par bioloģisko daudzveidību. Atzīmējiet šīs uzlabotās zonas kartē un atsūtiet mums kartes fotogrāfiju – pirms un pēc.
  5. Maija vidū vai agrāk atkārtoti aizpildiet mūsu skolēnu izpratnes aptaujas. Nosūtīsim jums atgādinājumu par tām.
  6. Fotografējiet savas nodarbības dabā, kā arī apkopojiet svas idejas un nosūtiet tās mums! Labākajām fotogrāfijām un nodarbību plāniem būs iespēja iegūt ekskursijas uz aizsargājamām teritorijām kopā ar dabas ekspertiem. Vairāk informācijas, spiežot šeit.

Sekojiet līdzi aktualitātēm Facebook lapā Lielās augu medības!